Trang chủ Liên hệ

Liên hệ

Edele Hotel
Địa chỉ: 61 Nguyễn Thiện Thuật, Tp. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam
Điện thoại: (0258) 3527788
Fax: (0258) 3527989
Email: sm@edelehotel.vnsales@edelehotel.vn
Gửi liên hệ tới chúng tôi
Gửi
Sơ đồ đường đến khách sạn Edele
Tiếng Việt English Русский язык