Trang chủ Các loại phòng

Các loại phòng

Phòng  Premier SuitePhòng Premier Suite
Giá phòng: 2.350.000 vnđ /2 khách.
Giá khuyến mãi: 1.880.000 vnđ /2 khách.
Giảm: 20%.
Loại phòng: hướng phố.
Tổng số : 01 phòng.
Diện tích:  35 m 2.
Xem chi tiết
Phòng  Senior DeluxePhòng Senior Deluxe
Giá phòng: 1.450.000 vnđ /2 khách.
Giá khuyến mãi: 1.305.000 vnđ /2 khách.
Giảm: 10%.
Loại phòng: hướng phố.
Tổng số : 13 phòng.
Diện tích: 30 m 2 .
Xem chi tiết
Phòng  SuperiorPhòng Superior
Giá phòng: 1.035.000 vnđ /2 khách.
Giá khuyến mãi: 931.500 vnđ /2 khách.
Giảm: 10%.

Tổng số : 35 phòng.
Diện tích:  26 m 2 .
Xem chi tiết
Phòng  DeluxePhòng Deluxe
Giá phòng: 1.150.000 vnđ /2 khách.
Giá khuyến mãi: 1.035.000 vnđ /2 khách.
Giảm: 10%.
Loại phòng: hướng phố.
Tổng số : 39 phòng.
Diện tích: 28 m 2 .
Xem chi tiết
Tiếng Việt English Русский язык